Newsletter

Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do usługi newslettera „Nasza PGE Skra”, świadczonej zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj. Jeżeli podany przez Ciebie e-mail zawiera dane osobowe, będą one przetwarzane przez Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A w celu realizacji usługi newslettara „Nasza PGE Skra”. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Przysługują Ci prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, przenoszenia danych. Pełną informację o RODO znajdziesz w polityce prywatności usługi newslettera „Nasza PGE Skra” dostępnej tutaj.

Marketing produktów Skry

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany adres e-mailowy mojego dziecka informacji handlowych\marketingowych dotyczących usług Klubu Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A. Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Administratorem podanych danych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Każdej osobie przysługują prawa przyznane przez RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, sprostowania, ograniczenia danych, dostępu do danych, do ich przeniesienia. Pełna informacja RODO dostępna jest tutaj.

Marketing produktów sponsorów skry (wszystkie kategorie wiekowe)

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany adres e-mailowy mojego dziecka informacji handlowych\marketingowych dotyczących usług i produktów świadczonych przez Sponsorów i Partnerów Biznesowych KPS SKRA Bełchatów S.A. Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Administratorem podanych danych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Każdej osobie przysługują prawa przyznane przez RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, sprostowania, ograniczenia danych, dostępu do danych, do ich przeniesienia. Pełna informacja RODO dostępna jest tutaj.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przystąpienie do usługi newslettera „Nasza PGE Skra”, świadczonej zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj. Jeżeli podany przez Ciebie e-mail zawiera dane osobowe, będą one przetwarzane przez Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A w celu realizacji usługi newslettara „Nasza PGE Skra”. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Przysługują Ci prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, przenoszenia danych. Pełną informację o RODO znajdziesz w polityce prywatności usługi newslettera „Nasza PGE Skra” dostępnej tutaj.

Usługi własne KPS SKRA

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych\marketingowych dotyczących usług Klubu Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A. Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Administratorem podanych danych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Każdej osobie przysługują prawa przyznane przez RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, sprostowania, ograniczenia danych, dostępu do danych, do ich przeniesienia. Pełna informacja RODO dostępna jest tutaj.

Produkty sponsorów KPS SKRA (dla wszystkich kategorii wiekowych)

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany adres e-mailowy informacji handlowych\marketingowych dotyczących usług i produktów świadczonych przez Sponsorów i Partnerów Biznesowych KPS SKRA Bełchatów S.A Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Administratorem podanych danych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Każdej osobie przysługują prawa przyznane przez RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, sprostowania, ograniczenia danych, dostępu do danych, do ich przeniesienia. Pełna informacja RODO dostępna jest tutaj.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przystąpienie do usługi newslettera „Nasza PGE Skra”, świadczonej zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj. Jeżeli podany przez Ciebie e-mail zawiera dane osobowe, będą one przetwarzane przez Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A w celu realizacji usługi newslettara „Nasza PGE Skra”. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili bez podawania przyczyny. Przysługują Ci prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, przenoszenia danych. Pełną informację o RODO znajdziesz w polityce prywatności usługi newslettera „Nasza PGE Skra” dostępnej tutaj.

Usługi własne KPS SKRA

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych\marketingowych dotyczących usług Klubu Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A. Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Administratorem podanych danych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Każdej osobie przysługują prawa przyznane przez RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, sprostowania, ograniczenia danych, dostępu do danych, do ich przeniesienia. Pełna informacja RODO dostępna jest tutaj.

Produkty sponsorów KPS SKRA (dla wszystkich kategorii wiekowych)

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany adres e-mailowy informacji handlowych\marketingowych dotyczących usług i produktów świadczonych przez Sponsorów i Partnerów Biznesowych KPS SKRA Bełchatów S.A Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Administratorem podanych danych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Każdej osobie przysługują prawa przyznane przez RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, sprostowania, ograniczenia danych, dostępu do danych, do ich przeniesienia. Pełna informacja RODO dostępna jest pod adresem tutaj.

Wyrażam zgodę na kierowanie na podany adres e-mailowy informacji handlowych\marketingowych dotyczących usługi i produktów przeznaczonych dla osób pełnoletnich świadczonych przez Sponsorów i Partnerów Biznesowych KPS SKRA Bełchatów S.A. Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Administratorem podanych danych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Każdej osobie przysługują prawa przyznane przez RODO, w szczególności prawo do zapomnienia, sprostowania, ograniczenia danych, dostępu do danych, do ich przeniesienia. Pełna informacja RODO dostępna jest pod adresem tutaj.